Terug naar het jaarverslag

Dit zijn de projecten van het Ubbo Emmius Fonds in 2016.

 

Projecten Bestedingen Opbrengsten
Healthy Ageing
ISCOMSoms 963 179
Nano Spies in Cancer Cells 5.921 25
Stress bij wondverzorging EB 50.63 630
TSC-disease therapy 62 26
Junior Scientific Masterclass 83.862 67.422
MPDI-beurzen 435
Verouderingsziekten – Alumnikring ’t Gooi 68.611 15.25
Astma bij jonge kinderen – Alumnikring Amsterdam 29.5 40.25
J.P. Naterfonds 5
Grendos Fonds 750
Gift4Infinty: onderzoek naar actief en gezond ouder worden 20.08
Anti-hormonale therapie Borstkanker 15
Onderzoek Glycogeen Stapellingsziekten 37.5
Totaal Healthy Ageing 379.817 150.191
Energy
Energy Harvesting ZIAM – Aduarderkring 37.375 6.25
Plastic Zonnecellen – Alumnikring Den Haag-Rotterdam 42.8 2.6
Totaal Energy 80.175 8.85
Sustainable society
IGEM 15 14.72
Kenia project 2.1 3.13
Dode Zeerollen 21.255 17.241
Crowdfunding Noordse Stern 3.724 1
Bohay Bay Waders – Alumnikring Hong Kong 10.6 3.4
STINGS – Alumnikring Kennemerland 7.55
Kenniscentrum Landschap promotieonderzoek Harm Smeenge 40.495 20.175
Toolkit pleegzorg slachtoffers seksueel misbruik 28.407 24.999
Grutto-onderzoek Th. Piersma 10
Endowed Chair Groningen Seaports 50
Capacity building for a sustainable future (STINGS) 6.421
Totaal Sustainable society 178.002 102.215
Overige
Aart Bosmanprijs 2.029
Eric Bleumink Fonds 1.5 114.145
Fondswervingen algemeen 922 24.318
GUF (Gron. univ. fonds) 1.375 425
Sponsoring Donitas 2.615 115
Wierenga-Rengerink fonds 15 7.5
Tools & Materials Fund 2.467
Vrienden van het KNIR 5.62
Avril McDonald Memorial Fund 3.678 8.62
Endowed Chair South-East Asia Studies 24
Endowed Chair SINGA 30
Hertha Macht Scriptieprijs 1
Scriptieprijs Fonds Institutional Investment Management 2.5
Totaal Overige 82.59 165.238
Nalatenschappen
Healthy Ageing 287.5
Overige 1.325.857
Totaal Nalatenschappen 1.613.357
Totaal 720.584 2.039.851
Overige baten (rente) 425
Totaal baten 2.040.276