Terug naar het jaarverslag

Alumnikringen Nederland

Er zijn nu zes regionale kringen in Nederland die financiële steun geven aan onderzoeksprojecten van de RUG. Het blijkt lastig om de bestaande kringen verder te laten groeien. Daarom is in 2016 besloten toetreding toegankelijker te maken en de minimale schenking te verlagen naar € 250 per jaar.

In het najaar vond de eerste bijeenkomst van Alumnikring Twente plaats, een afsplitsing van de oorspronkelijke kring Oost-Nederland. Bij deze nieuwe kring staan het opzetten van een interessant alumninetwerk en friendraising voorop. Dit is een andere aanpak dan bij de andere Nederlandse alumnikringen, waar fondsenwerving voorop staat, maar houdt niet in dat met de nieuwe aanpak de fondsenwerving naar de achtergrond verschuift. We hopen dat de friendraising zal leiden tot fundraising. Het is daarom zeer wel mogelijk dat individuele leden van  Alumnikring Twente op termijn wel een of meerdere gaan  projecten ondersteunen. Omdat de ledenaantallen van de alumnikringen teruglopen, wordt ook bij andere kringen gezocht naar een nieuwe benadering. We hopen de alumnikringen hiermee de komende jaren te verbreden en verjongen.