Terug naar het jaarverslag

ANBI

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) en de onder het Ubbo Emmius Fonds vallende Fondsen op Naam, zoals het Eric Bleumink Fonds zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).