In 2016 heeft het UEF verscheidene fondsenwervingscampagnes gehouden. Daarbij combineerden we vaak meerdere methodes, zoals belcampagnes, crowdfunding en het aanschrijven van fondsen. Dergelijke fondsenwerving onder brede groepen levert over het algemeen wat kleinere bedragen op. Maar met dit geld kunnen onderzoekers soms wel de basis leggen voor groter succes, waarbij de fondsenwerving fungeert als vliegwiel voor grotere subsidies en giften. Een goed voorbeeld is het onderzoek ‘Nano-spionnen in kankercellen’ van Romana Schirhagl. In september 2016 kreeg Romana een ECR starting grant van € 1.500.000 toegekend mede op basis van een eerdere crowdfundingsactie. In voorgaande jaren kregen onderzoekers Mladen Popović en Ellen Nollen al grote subsidies, mede dankzij eerdere fondsenwerving voor hun projecten.

Junior Scientific Masterclass

Van 11 tot en met  29 april 2016 belden de studenten van de Alumnidesk met oud-studenten geneeskunde en tandheelkunde voor de Junior Scientific Masterclass (JSM). Via de JSM kunnen studenten tijdens hun studie extra wetenschappelijk onderzoek doen. Ieder jaar krijgen een aantal studenten een UEF Junior Scientific Master Talent Grant om de (extra) kosten van hun onderzoek te dekken. Dankzij deze belcampagne en dankzij steun van de Van der Meer-Boerema Stichting konden in november drie UEF Junior Scientific Master Talent Grants van € 8.000 en vier andere Talent Grants, variërend van € 5.000 tot € 10.500 worden uitgereikt. Deze laatste vier, door de Van der Meer-Boerema Stichting bekostigde beurzen, zijn voor onderzoek op het gebied van oncologie.

Eric Bleumink Fonds

Zoals elk jaar was er in december een campagne voor het Eric Bleumink Fonds (EBF) dat beurzen geeft aan talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden. De campagne bestaat uit een acceptgiro actie, een belcampagne, een actie onder medewerkers en crowdfunding. Drie nieuwe studenten konden, dankzij een beurs van het EBF, in september beginnen met hun studie in Groningen: Subrata Lamsal (Nepal, 1992), Fthi Arefayne Abadi (Ethiopië, 1993) en Sreng Uy (Cambodja, 1991). Ook in 2016 kon het EBF weer rekenen op een aantal bijzondere giften van alumni, medewerkers en studenten. Er was een gift van de Vereniging Golfkartonindustrie ter ere van het afscheid van verenigingsdirecteur en alumnus Toon Schrijver. Hoogleraar Roelof Salomons riep op te doneren naar aanleiding van zijn oratie en Kees Gankema vroeg ter ere van zijn afscheid bij de RUG collega’s vrienden en kennissen te doneren.

ISCOMS

De crowdfundingsite www.rugsteunt.nl van het UEF kreeg dit voorjaar een nieuw uiterlijk en extra faciliteiten, zoals de mogelijkheid om als donateur zélf een actie te starten ter ondersteuning van de projecten van het UEF. Ook de crowdfundingsprojecten van studenten zijn nu op dit platform te vinden. Zoals het International Student Congress of (bio) Medical Sciences (ISCOMS), hét Europese (bio)medische studentencongres dat jaarlijks in Groningen wordt gehouden. Doel van de hun actie was geld bijeen te brengen voor ‘Travel Grants’ die internationale studenten met een krappe beurs de mogelijkheid bieden toch het congres in Groningen te bezoeken.

iGEM

In oktober werd een bel- en crowdfundingscampagne gehouden ter ondersteuning van het Groningse iGEM-team. iGEM, international Genetically Engineered Machine, is een internationale, jaarlijkse wedstrijd in Boston waarin multidisciplinaire teams van studenten een ‘biologische machine’ bouwen. Het plan om DNA van bacteriën te gebruiken als extra veilig opslagmedium voor data, haalde zelfs NOS op 3 en won uiteindelijk een gouden medaille in de categorie ‘Information Processing’.

Oudejaarsgift

Aan het einde van 2016 werd het UEF verblijd met een bijzondere ‘Oudejaarsgift’: een medewerker van de RUG besloot verschillende crowdfundingprojecten te steunen met een bedrag van in totaal € 17.910.