Terug naar het jaarverslag

Jonge Alumni Netwerk

Nieuw in 2016 was een speciale bijeenkomst voor jonge alumni. Bijna 80 oud-studenten onder de 35 jaar bezochten dit evenement. Vanwege het succes is dit jaar een begin gemaakt met een ‘Jonge Alumni Netwerk’, dat jongere oud-studenten, die zich in dezelfde (carrière)fase bevinden, een professioneel en sociaal netwerk moet bieden.

In het najaar vond de eerste bijeenkomst van Alumnikring Twente plaats, een afsplitsing van de oorspronkelijke kring Oost-Nederland. Bij deze nieuwe kring staan het opzetten van een interessant alumninetwerk en friendraising voorop. Dit is een andere aanpak dan bij de andere Nederlandse alumnikringen, waar fondsenwerving voorop staat, maar houdt niet in dat met de nieuwe aanpak de fondsenwerving naar de achtergrond verschuift. We hopen dat de friendraising zal leiden tot fundraising. Het is daarom zeer wel mogelijk dat individuele leden van  Alumnikring Twente op termijn wel een of meerdere gaan  projecten ondersteunen. Omdat de ledenaantallen van de alumnikringen teruglopen, wordt ook bij andere kringen gezocht naar een nieuwe benadering. We hopen de alumnikringen hiermee de komende jaren te verbreden en verjongen.