Terug naar het jaarverslag

Junior Scientific Masterclass Grants

De Junior Scientific Masterclass (JSM) geeft studenten geneeskunde en tandheelkunde de kans zich al tijdens de studie extra te bekwamen in wetenschappelijk onderzoek. Studenten die een JSM traject volgen, kunnen hiervoor een aanvullende beurs krijgen, als tegemoetkoming in de extra kosten.
De beurzen worden onder meer bekostigd uit belcampagnes onder alumni en door de Van der Meer-Boerema Stichting. Willemijn van Rijt, Ryanne Hijmans en Marlies Ketelaar ontvingen een UEF-JSM Talent Grant van elk € 8.000. De Van der Meer-Boerema Stichting kende JSM Talent Grants, specifiek voor onderzoek op het gebied van kanker, toe aan Jan Brouwer (€ 10.100), Olaf Geerse (€ 5.000), Andries Groen (€ 10.000) en Joost Hof (€ 10.500).