Terug naar het jaarverslag

Kromfonds

Op initiatief van Noaber Philanthropy (van alumnus Paul Baan) en de oud-decaan van de medische faculteit van de RUG is een beurzenprogramma opgezet dat talentvolle wetenschappers en stafmedewerkers van zowel UMCG/RUG als Mayo Clinic (Rochester, VS) de mogelijkheid biedt elkaar te bezoeken, zodat van elkaar kan worden geleerd en een netwerk kunnen vormen. In 2016 konden postdocs Laura Meems en Ewald Doornebal dankzij een beurs enkele maanden onderzoek doen aan Mayo Clinic. Het fonds is vernoemd naar Ruud Krom, pionier op het gebied van leverchirurgie, die zowel werkzaam is geweest in het UMCG als bij Mayo Clinic.